Friday, January 27, 2012

Pickup line 1

May alam ka bang gumagawa ng relo?

Monday, January 9, 2012

Mangga ka ba?

Mangga ka ba?

kase....